Przedszkole Publiczne w Osiu

Witamy na stronie :)

Informacje dla rodziców

Statut

Licznik odwiedzin

648621
Dziś
Wczoraj
W tym miesiącu
Miesiąc temu
Razem
297
546
12934
29490
648621
IP: 3.238.96.184
2021-05-13 18:05

BIP

bip.png

Deklaracja dostępności

deklardostmod.png

Galeria

 

INFORMACJA DLA RODZICÓW DZIECI W WIEKU PRZEDSZKOLNYM

Od 6 maja br. otwieramy przedszkole oraz oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych na terenie Gminy Osie. Ze względu na sytuację epidemiczną Wójt Gminy Osie ogranicza liczebność grupy przedszkolnej.

W pierwszej kolejności z opieki przedszkolnej będą korzystały te dzieci, których rodzice nie mają możliwości pogodzenia pracy z opieką w domu. 

Rodzicu!

Jeśli chcesz przyprowadzić swoje dziecko do przedszkola/ oddziału przedszkolnego, powiadom o tym fakcie dyrektora za pośrednictwem wychowawcy przynajmniej dwa dni przed planowanym terminem. Dziecku, które ukończyło 4 lata, zapewnij indywidualną osłonę ust i nosa w drodze do i z przedszkola/ oddziału przedszkolnego. Przekazuj na bieżąco informacje o stanie zdrowia dziecka. Nie posyłaj do przedszkola/ oddziału przedszkolnego dziecka, jeżeli w domu przebywa ktoś na kwarantannie lub w izolacji. 
Zabrania się przynoszenia do przedszkola wszelkich  zabawek.
Dzieci do przedszkola/ odddziału przedszkolnego przyprowadza i odbiera tylko jeden opiekun.

 

Procedury bezpieczeństwa na terenie placówki oraz zasady postępowania

na wypadek podejrzenia zakażeniem COVID - 19.

 

 1. Dyrektor zapewnia środki higieniczne potrzebne do bieżącego funkcjonowania placówki.
 2. W razie potrzeby zaopatrzy pracowników w indywidualne środki ochrony osobistej: jednorazowe rękawiczki, maseczki, ewentualnie przyłbice, nieprzemakalne fartuchy z długim rękawem.
 3. Dzieci w małych grupach przebywają w wyznaczonych i stałych salach.
 4. Ogranicza się przebywanie w placówce osób z zewnątrz do jednego Rodzica/ Opiekuna.
 5. Przy wejściu na teren placówki dezynfekujemy ręce.
 6. Co najmniej raz na godzinę wietrzymy sale, w których przebywają dzieci.
 7. Zajęcia opiekuńcze odbywają się wyłącznie na terenie placówki.
 8. Regularnie przypominamy dzieciom o podstawowych zasadach higieny.
 9. Zabrania się przynoszenia dzieciom zabawek z domów.
 10. Spożywanie posiłków przez dzieci odbywa się wyłącznie w salach z zachowaniem wszystkich zasad bezpieczeństwa.
 11. W przypadku podejrzenia, że dziecko jest chore wychowawca odizolowuje dziecko
  od grupy i o tym fakcie natychmiast powiadamia dyrektora i Rodziców/ Opiekunów.
 12. Do czasu odebrania dziecka z przedszkola/ oddziału przedszkolnego opiekuje się nim osoba wyznaczona przez dyrektora.

tygrysek

Copyright © 2017